Prijímačkový kurz na LF UPJŠ

víkend

Áno

Áno

8
Otváram prijímačkové kurzy 24.9.2016 v malej 4-člennej skupine v Košiciach. Kurz stoí 480€ na celý rok za 2 predmety, jeden predmet 245€. Vyučovanie bude každý druhý týždeň v súkromných priestoroch vo forme testov ako na oficiálnom doučovaní.

Kontaktovať Majo Žido