Momentálne nedoučujem

poobede, večer

Áno

Áno
Som absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s ukončeným magisterským programom Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie. Preferujem moderné a efektívne spôsoby vyučovania zamerané na individuálny prístup ku každému žiakovi.

Učiteľstvo akademických predmetov - Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

Kontaktovať Eva Bareková