Individuálne hodiny angličtiny

doobeda, poobede, večer, víkend

Áno

12

0915983797
Individuálne hodiny pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých. Ponúkame intenzívnu prípravu na písomné a ústne maturitné skúšky, jednorazové doučovanie (vysvetlenie a precvičenie učiva preberaného v škole), konverzácie a výučbu od základov. Garantujeme individuálny prístup, v skupine max.2 žiaci.

Vysoká škola pedagogická, anglický jazyk a ruský jazyk

Kontaktovať Zuzana Krchová