Doučovanie z matematiky

doobeda, poobede, večer, víkend

7

0902387824
Ponúkam doučovanie z matematiky v Považskej Bystrici pre žiakov ZŠ a SŠ. Som absolventkou UMB v Banskej Bystrici v odbore Učiteľstvo akademických predmetov matematika a informatika. Doučovaniu sa venujem už asi rok.

UMB BB

Kontaktovať Silvia Holienčíkova