Easy English/ Francais facile

večer, víkend

Áno

8
Ponúkam doučovanie anglického alebo francúzskeho jazyka formou, aká Vám najviac vyhovuje (komunikácia, gramatika, posluchové cvičenie...) Ide mi najmä o Vašu spokojnosť a aby Vás učenie sa jazykov tešilo tak, ako teší mňa :) Obidva jazyky ovládam na úrovni B2 a študujem ich v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (prvý rok). Rada sa s Vami podelím o svoje vedomosti a teším sa na spoluprácu s Vami.

Maturitná skúška (B2)
Certificat francais (Les compétences clés en francais)

Kontaktovať Darina Petrášová