ANJ PRE VŠETKÝCH

doobeda, poobede, večer, víkend

Áno

Áno

Áno
Som študentka FMK UCM v Trnave. V roku 2012 som absolvovala štátnu jazykovú skúšku s úrovňou C1-C2. Doučujem už tri roky, individuálne a všetky vekové kategórie. Na hodine sa venujem gramatike, počúvaniu a čítaniu s porozumením, písaniu ale aj konverzácii.Tento rok som absolvovala zahraničný študijný pobyt, ktorý len podporil moje jazykové znalosti.

Štátna jazyková skúška

Kontaktovať Ľubica Bôtošová