Príprava na školu a olympiádu

8
Doučujem
- Matematika - 2. stupeň ZŠ a SŠ
- Informatika
Oba predmety na školskej (príprava na školu), ale aj olympiádnej (príprava na súťaže) úrovni.

Okolie Trenčína za príplatok.

Cena
8€ / hodina
(+2€, ak ide o okrajovú časť, príp. dohodou)

Kontaktovať Michal Hančin