Ponúkam profesiónalne doučovanie v oblasti slovenský jazyk a literatura, vývinové poruchy učenia

doobeda, poobede, večer, víkend

Áno

Áno

10
Som človek,ktorému práca nie je prostriedkom, ale cieľom. Za najdôležitejšie pri práci so žiakmi považujem vytvorenie motivačného a neohrozeného prostredia nielen pre žiakov,ale aj rodičov ako partnerov v procese výchovy a vzdelávania,v hľadaní spoločných postupov. Ako špeciálny pedagóg využívam svoje dlhoročné skúseností s intaktnými deťmi v materskej škole, základnej škole (vývinové poruchy učenia), ako aj s deťmi a žiakmi s rôznym postihnutím.
Vyštudovala som učiteľstvo v MŠ, vychovávateľstvo a pedagogickú fakultu-špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.

Pedagogická fakulta-špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých,magisterske štúdium
Poradna pro úspěšné učení,poruchy učení,chování a zdraví- Emerlingová-Celostní přístup k řešení A
Metodicko-pedagogické centrum B. Bystrica Vybrané osobitosti edukácie detí s narušenou komunika

Kontaktovať ERIKA KURAKOVA