Doučovanie biológie a chémie

doobeda, poobede

Áno

Áno

5
Som absolventkou II. stupňa fakulty prírodných vied v odbore učiteľstvo biológie a chémie. Ponúkam doučovanie pre žiakov ZŠ a SŠ, či už pravidelnou formou (pomoc s preberaným učivom) alebo nepravidelnou (doučovanie pred písomkou, skúškou, pri príprave na prijímacie skúšky). Miesto a cena dohodou.

Kontaktovať Lenka Šoltysová