Doučovanie slovenského jazyka, doučovanie pre cudzincov

Áno

Áno

8
Som študentka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde študujem odbor učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s históriou. Ponúkam prípravu žiakov na monitory, prijímacie skúšky na stredné školy, či vysoké. Taktiež aj doučovanie SJ pre cudzincov. Úspešne som ukončila bakalárske štúdium a momentálne pokračujem na magisterskom stupni. Svoje štúdium mám veľmi rada, a preto v budúcnosti sa chcem učiteľstvu venovať.

Bc. (5. ročník na Pedagogickej fakulte na UK v BA)

Kontaktovať Martina Furdová