Doučovanie Sj a literatúry

poobede, večer, víkend

Áno

Áno

Áno

6
Viac ako 7 rokov pripravujem žiakov na monitor, prijímačky, maturity. "Zdolávame" diktáty, pravopisné cvičenia, slohy aj literárne druhy. Mojou prioritou je priateľský prístup, dôsledná príprava a prehlbovanie vedomostí z materinského jazyka.

Mgr.

Kontaktovať Slavomíra Samuelčíková