Doučujem nemecký jazyk

7

0940857334
Mám ukončené vysokoškolské štúdium v obore prekladateľstvo-tlmočníctvo.Doučujem súkromne: žiakov základných, stredných aj vysokých škôl, opatrovateľky. Pomôžem s vypracovaním seminárnych prác, prezentácií..Cena: 7E/60 min. Priebeh výučby prispôsobím Vašim požiadavkám.(komunikácia, gramatika..).Prekladám z a do nemeckého jazyka. Preklady neúradných textov. Špecializácia:všeobecné a odborné texty, predovšetkým texty z oblasti obchodnej nemčiny(zmluvy,splmomocnenia..), návody na použitie. Cena: 10 E/normostrana(1800 úderov vrátanie medzier).

Kontaktovať Andrea Mgr.Krasňanová