Doučím anglický jazyk do úrovne B2, slovenský jazyk až po maturitnú skúšku

večer, víkend

Áno

18
Doučujem cez internet (Teamviewer), z anglického jazyka mám urobený Scio certifikát, skúsenosti s individuálnym prístupom pri doučovaní, cielená príprava na reparáty zo slovenského jazyka, príprava na maturitnú skúšku, aj na prímačky na stredné školy.

Kontaktovať Dašena Gombíková