Konverzujte a učte sa online, preklady z/do cudzích jazykov

Áno
Konverzujte s nami online cez skype a výukovú aplikáciu, rozšírte si slovnú zásobu, zopakujte gramatiku, učte sa od začiatku, prepojte si hovorovú angličtinu s obchodnou, naučte sa nemčinu pre opatrovateľky, cena podľa dohody, ukážková lekcia a materiály na výučbu bezplatne. Čas lekcie prispôsobený Vám. Viac info emailom. Máme dlhoročné skúsenosti s vyučovaním.Ponúkame aj preklady z/do všetkým svetových jazykov.

Kontaktovať Martina Chamulová