Učím angličtinu online na plný úväzok

doobeda, poobede, večer, víkend

Áno

Áno

12

0948662333
Snažím sa, aby mali hodiny ustálenú štruktúru, ale zároveň ponúkali aj zábavné metódy učenia hrou a aktivitou študentov.
Po rokoch úspešného učenia angličtiny online som si založila vlastnú online jazykovku.
Môžete si vybrať súkromné (od 12 €) či skupinové vyučovanie (od 3 €), či chcete slovenského, zahraničného alebo rodeného anglicky hovoriaceho lektora a ako dlho má vyučovanie trvať.
Angličtina Vám a Vašim deťom môže priniesť do života nové pracovné príležitosti, jednoduchšie cestovanie do cudzích krajín a nové zdroje zábavy a informácií z celého sveta. Určite sa oplatí venovať sa jej.

Vyštudovala som vysokú školu manažmentu a marketingu s pedagogickým doplnkovým štúdiom.
certifikát z angličtiny UNIcert B2

Kontaktovať Ivana Lenčéšová