Doucko veselo i vážne

poobede, večer

Áno

5
Doučím žiaka/ študenta Slov. jazyk a literatúru a Náuku o spoločnosti (ekonomia, právo, sociológia..). Mám vystudovanu VŠ v príslušnom.odbore a pár rokov praxe. Som nekonfliktný, skôr vesely typ človeka.

VS vzdelanie prisl. odboru

Kontaktovať Andrea Mgr.Majercakova