Online Angličtina a Nemčina

doobeda, poobede, večer, víkend

Áno

Áno

13
Nejdú Vám cudzie jazyky do hlavy? Máte nedostatok času a slabú motiváciu? Chcete cestovať komunikovať s ľuďmi po celom svete? Prípadne máte ratolesti ktoré si potrebujú vylepšiť známky z angličtiny alebo nemčiny? Potom využite moje lekcie prostredníctvom Skype.

Som kvalifikovaná lektorka anglického a nemeckého jazyka s 10-ročnou praxou.

Anglický jazyk som si osvojila dlhoročným pracovným pobytom vo Veľkej Británii, kde som nadobudla medzinárodne uznávanú pedagogickú kvalifikáciu (Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages, 2008). Okrem tohto diplomu som tiež úspešne vykonala štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka (všeobecná úroveň). Moja prax zahrňuje výuku nielen detí ale aj dospelých. Absolvovala som niekoľko rokov letnú školu v Anglicku, kde som vyučovala mladých ľúdí (s vekom medzi 11 až 17 rokov) z rôznych kútov sveta. Momentálne žijem a pracujem vo Veľkej Británii a preto som s britskou angličtinou v kažododennom konakte.

Nemecký jazyk a literatúru som vyštudovala na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje jazykové znalosti som si rozšírila počas štúdia pobytmi v rodinách v Nemecku, ale aj brigádami v hotelovom sektore. Okrem iného som pracovala aj ako au-pair na juhozápade Nemecka a rok som pôsobila na nemeckom gymnáziu ako učiteľka anglického jazyka. Tieto skúsenosti mi pomohli vycibriť si svoje znalosti hovorovej nemčiny. Aj keď momentálne žijem vo Veľkej Británii, som v pravidelnom kontakte s nemeckým jazykom a nemecky hovoriacimi ľuďmi.

Čo Vám ponúkam:

- individuálny prístup
- výučba gramatiky cez konverzácie
- hovorová britská angličtina/nemčina
- praktické frázy z každodenného života
- hravá forma pre deti
- odbúranie strachu z výuky cudzích jazykov


Cena:
45 minút / 1 osoba / 11 EUR
60 minút / 1 osoba / 13 EUR

Prvá skúšobná hodina ZADARMO. Je to zoznamovacia hodina a trvá 20 minút. Slúži na to, aby som mohla zistiť Vašu jazykovú úroveň, v čom sa potrebujete a chcete zlepšiť a dohodnúť si postup výučby.


Je to na Vás, či sa chcete naučiť praktické frázy a využiť ich v konverzácii, alebo si radšej utvrdiť a precvičiť gramatiku. Vyučovacie hodiny prispôsobím Vašim potrebám.

Kontaktovať Oti Valaskova