doučím angličtinu, francúzštinu, matematiku

poobede

Áno

Áno

5

0902609609
Navštevujem francúzske bilingválne gymnázium v Trenčíne, kde mám okrem vysokej úrovne francúzskeho jazyka (B2-C1) a anglického jazyka zameranie na prírodovedné predmety. Preto pre mňa nebude problém doučiť základoškoláka francúzštinu, angličtinu alebo matematiku. Mám skúsenosti s prácou s malými deťmi, dokážem byť trpezlivá.

Kontaktovať Veronika Štefancová