Doučovanie z matematiky (štatistiky), fyziky, statiky. Doučujem aj na TSP, OSP, NSZ.

15
Príprava na prijímačky ako slovenských, tak aj českých škôl, na rôzne testovania, maturitu, zápočty, skúšky. Riešim rôzne zadania (aj zo statiky) (aj okamžite cez mail, telefón,...), štatistické spracovania (aj testovanie hypotéz) záverečných prác (bakalárky, diplomovky, dizertačky,...). Z testov študijných predpokladov pripravujem na numerické myslenie, analytické myslenie, úsudok. Z obecných studijních předpokladů (všeobecných študijných predpokladov) v rámci Národní srovnávací zkoušky pripravujem z kvantitatívneho a analytického oddielu. Mám dlhoročné skúsenosti so ZŠ, SŠ vzdelávaním. Momentálne pôsobím na UPJŠ a TUKE. Prioritne doučujem z matematiky (štatistiky), fyziky, statiky.

Kontaktovať Jozef Sekerák