Doučím španielsky jazyk.

doobeda, poobede, večer

Áno

Áno

Áno

10
Po ôsmich rokoch štúdia na španielskom bilingválnom gymnáziu F.G. Lorcu pokračujem vo svojom štúdiu na UK Komenského (5. ročník - Mgr), kde študujem učiteľstvo španielskeho jazyka. V júni 2018 som sa vrátila zo študijného pobytu v Španielsku kde som študovala španielsku filológiu.

maturita
ukončené bakalárske štúdium
prebiehajúce magisterské štúdium
študijný pobyt erasmus v Španielsku

Kontaktovať Dominika Déčiová