DOUČOVANIE- SŠ a VŠ

Individuálnym prístupom vysvetlím predmety potrebné na maturitné skúšky a prijímacie pohovory na VŠ.
V prípade záujmu poradím vhodný výber študijného oboru a VŠ. Študent sa učí s lektorom (od tvorby poznámok cez zreteľné vysvetlenie učebnej látky).
Štúdium neprenášam na študenta ako iní školitelia, ale jednotlivé látky preberáme spolu pokiaľ to študent nepochopí.Po doučovaní je študent schopný zvládnuť prijímacie pohovory na akúkoľvek univerzitu.

Príprava VŠ: zápočty, skúšky, štátnice, zápočtové práce, diplomové práce z predmetov (Dejiny, Právo, Psychológia, Sociológia, Filozofia, Ekonomika, Etika, Politológia)

Kontaktovať LOGO LOGO