Doučovanie detí prvého stupňa ZŠ

poobede, večer, víkend

Áno

7
Som učiteľka na základnej škole s 20 ročnou praxou na 1. stupni ZŠ. Štátnicu mám z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, matematika. Dokážem vaše dieťa doučiť všetky hlavné predmety , ktoré sa vyučujú na prvom stupni, okrem Anglického jazyka. Bohaté skúsenosti mám aj s prácou s deťmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia. V súčasnosti mám dosť voľného času, ktorý by som mohla venovať deťom, ktoré to potrebujú , aby dosiahli v škole čo najlepšie výsledky.

Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ, štátnice zo SJL, Matematika
Pedagogická prax 20 rokov

Kontaktovať Eva Čerbáková