Doučovanie chémie, fyziky a matematiky

8

0915306423
Mám 11-ročnú pedagogickú prax na strednej škole.
Pripravujem študentov stredných škôl:
- na prijímacie pohovory na medicínu a chemicky
zamerané fakulty,
- na maturitnú skúšku z chémie,
- ktorí si chcú zlepšiť priemer známok z chémie alebo potrebujú dobehnúť zameškané učivo.
Doučujem žiakov základných škôl fyziku, matematiku a chémiu.

Kontaktovať Oľga Toroková