Štatistické spracovanie dát

doobeda, poobede, večer, víkend

Áno
Spracujem dáta, dotazníkové prieskumy, navrhnem modely, poradím s použitím metód, analýzou a interpretáciou. Štatistické spracovanie dát vhodné pre doktorandov, diplomantov, bakalárov, veda a výskum v rôznych oblastiach.
Som doktorand aplikovanej matematiky.

Kontaktovať Sviatoslav Richter