Kurz - základy nemeckého jazyka pre prácu v zahraničí

poobede, večer, víkend

Áno

6
Chcete vycestovať za prácou do nemecky hovoriacich krajín, a potrebujete základy jazyka?
Ponúkam cenovo dostupnú formu výučby nemeckého jazyka s individuálnym pre uchádzačov o prácu v zahraničí (opatrovateľky, stavby, remeselníci, hotelierstvo...).
Veľkosť kurzu: 4 žiaci, kurz sa otvorí v Marci, po prihlásení sa dostatočného počtu žiakov.
Cena kurzu: 6 Eur/hodina-osoba
Cenovo dostupná forma výučby nemeckého jazyka s individuálnym prístupom.

Ponúkam tiež individuálne lekcie nemeckého jazyka (i pre iné účely, žiaci ZŠ, SŠ, zamestnanie) v cene 10 Eur/hodina

Magisterský titul - nemecký jazyk - prekladateľstvo a tlmočníctvo, UMB

Kontaktovať Michaela Hajasová