Doučovanie matematiky, fyziky, chémie a biológie

6

0910902315
Sme spoločnosť založená z iniciatívy absolventov aplikovanej matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Zameriavame sa na individuálne doučovanie matematiky, fyziky,chémie a biológie, navyše v Bratislave organizujeme aj prípravné kurzy pre žiakov všetkých vekových kategórií a všetkých úrovní vedomostí.

Pomoc s domácimi úlohami, doučovanie nepochopeného učiva, doplnková príprava na olympiády, ozrejmenie stredoškolského učiva či príprava na skúšky – dokážeme všetko. 91% zo študentov, rodičov a učiteľov by doučovanie od Cielene odporučilo svojim známym.

Cena: 6€/ vyučovacia hodina (45 minút) mimo Bratislavy, 7,5€/ vyučovacia hodina pri individuálnom doučovaní v Bratislave.

Kontaktovať Agentúra Cielene