Doučovanie slovenského jazyka a literatúry

10

0911108895
Doučujem slovenský jazyk a literatúru žiakov všetkých ročníkov ZŠ (aj s dysgrafiou, dyslexiou), pripravujem na Testovanie 9 /(monitor), na prijímacie pohovory zo SJL na SŠ (aj na VŠ), na maturitné, prestupové, postupové skúšky, tiež reparáty.
Ponúkam možnosť zdokonaliť sa v ovládaní slovenského pravopisu aj dospelým.
Som kvalifikovaná učiteľka slovenského jazyka a literatúry s 25-ročnou praxou vo vyučovaní tohto predmetu.

Kontaktovať Iveta Grófová