Doučovanie hry na zobcovú sopránovú flautu a alt saxofón

Áno

5
Navštevujú Vaše deti ZUŠ a potrebujú sa zlepšiť v hre? Aj ak na ZUŠ nechodia a túžia sa naučiť hrať na flaute alebo saxofóne, rada svoje skúsenosti, nadobudnuté v dvoch stupňoch štúdia na ZUŠ, odovzdám ďalej Vám alebo vašim ratolestiam. Stačí sa informovať prostredníctvom emailu iglarcikovak@gmail.com

Kontaktovať Katarína Iglarčíková