Doučovanie anglického a slovenského jazyka s výsledkami

doobeda, poobede, večer

Áno
Doučovanie už nie je aktuálne
Ahojte,
som študentkou UMB a vo svojom voľnom čase sa venujem doučovaniu anglického a slovenského jazyka študentov základných škôl. Pomáham im s prípravou nielen na vyučovanie, ale aj na prijímacie pohovory. Doučovaniu sa venujem už piaty rok a počas tohto obdobia som pripravila viac ako 20 študentov, ktorí si nielen zlepšili známky, ale nadobudli aj praktické znalosti vo využívaní jazykov. Moje vyučovacie hodiny trvajú 60 minút a skladajú sa z dvoch častí. Prvých 45 minút sa hlavne venujem tomu, čo potrebujú študenti do školy a posledných 15 minút sa snažím ukázať žiakom aj krajšiu stránku anglického a slovenského jazyka :). Prevažne na angličtinu používam modernejšie spôsoby výučby, ako sú rôzne interaktívne hry a cvičenia v počítači, pesničky, ktoré pomáhajú, aby si študenti ľahšie zapamätali, osvojili učivo a v čo najväčšej miere konverzovali. Doučovania prebiehajú buď u mňa doma, alebo u študentov.

Kontaktovať Broňa G