Doučím matematiku, angličtinu, aj prekladám

poobede, víkend

Áno

Áno

8
Mám niekoľkoročné skúsenosti s doučovaním žiakov ZŠ a SŠ na testy, písomky, opravu známok, prijímačky, reparáty a s pravidelnou prípravou na vyučovanie z predmetov matematika a angličtina. Mám skúsenosti aj s prekladom neúradných, ale aj odborných textov, napríklad z oblasti ekonomiky, medicíny, psychológie a pod.

Kontaktovať Martina Augustin