Výuka Angličtiny

doobeda, poobede

8
Mám niekoľkoročnú prax s vyučovaním cudzích jazykov, pri práci využívam širokú škálu prostriedkov, od textov, slovníkov po audiovizuálne pomôcky.

Mám skúsenosti so žiakmi rôznych vekových kategórií a úrovní, dokážem pracovať aj so žiakmi s miernou rečovou vadou. Vždy sa snažím prispôsobiť sa individuálnym potrebám konkrétneho žiaka

Výučba zahŕňa:
- detailné vysvetlenie gramatiky
- poskytnutie elektronických materiálov
- konverzáciu
- dôraz na problémové stránky žiaka
- pravidelné opakovanie už prebratej látky

Odborná štátnica z anglického jazyka
Bc. titul z anglickej filológie

Kontaktovať Mária Závodská