Doučovanie matematiky na úrovni

doobeda, poobede, večer, víkend

10
Odborná asistentka na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, teraz na rodičovskej dovolenke, sa s Vami rada stretne pri stredoškolskej a vysokoškolskej matematike.

Mám osem rokov praxe vyúčby na PF UPJŠ a aj v zahraničí. Doučujem aj po anglicky.

Pri doučovaní sa snažím o to, aby študent na veci prišiel sám. A nestresujem...

PhD. - Matematika (Topológia)
RNDr. - Matematika

Kontaktovať RNDr. Eva Miliczká, PhD.