Anglicky a rusky jazyk

poobede, večer, víkend

8
Doučím anglicky a rusky jazyk. Mám Ukončené VS z týchto jazykov a učím na strednej škole. Vyucovacia hodina trvá 60minut. Mám kladný vzťah k deťom a vyucujem aj hravou formou. Doučujem doma. Doučím žiakov základnej školy aj strednej školy. Mám množstvo materiálov a stále sa vzdelávam.

VS

Kontaktovať Kristina Jj