Matematika od ZŠ až po VŠ + štatistické spracovanie dotazníkov apod.

doobeda, poobede, večer

Áno

Áno

Áno

12

0904 459 555
Doučujem matematiku už takmer 20 rokov. Mám prehľad, čo sa kde učí a vyžaduje. Doučovanie je možné osobne v Námestove alebo online cez konferenčnú videokameru alebo zdieľanú obrazovku. Cena doučovania záleží od predmetu a úrovne: 12 - 15 eur.

Vyše 10 taktiež pripravujem a spracúvam pre dotazníkové prieskumy, či už marketingové alebo do diplomoviek. Pomôžem Vám správne navrhnúť položky dotazníka, stanoviť hypotézy, určiť správne typy testov. A samozrejme zanalyzovať dáta. Viac na: http://hodinovaucitelka.sk/statistika.php

Som k dispozícii každý deň od 8:00 do 20:00 okrem nedele a sviatkov.
hodinovaucitelka.sk

učiteľstvo matematiky a informatiky na FMFI UK

Kontaktovať Dana Kozáková