Efektívne doučovanie zo slovenského jazyka a literatúry a korektúra textov

8
Ponúkam doučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakom základných škôl, stredných škôl vo všetkých ročníkoch, taktiež pripravím uchádzačov na maturitu, prijímacie pohovory zo SJLI na SŠ a monitor. Som absolventkou Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, učiteľský smer slovenský jazyk a literatúra a momentálne vyučujem SJLI na strednej škole. Prácu a tempo prispôsobujem individuálnym schopnostiam a potrebám žiaka.
Taktiež ponúkam možnosť jazykovej korektúry seminárnych prác, bakalárskych a diplomových prác a podobne.

Kontaktovať Veronika Bobulová