Doučovanie s individuálnym prístupom

morning, afternoon, evening, weekend

Yes

Yes

10
Dobrý deň, ku každému študentovi pristupujem osobitne a profesionálne. Snažím sa, aby vzdelávanie bolo čo možno najefektívnejšie. Mám viac ako 6 ročné skúsenosti s učením (predovšetkým na VŠ) a doučovaním na prijímacie skúšky na školy. Niekoľko mojich študentov sa dostalo na zahraničné VŠ. Mám skúsenosti aj pri vedení záverečných VŠ prác v oblasti molekulárnej biológie a biotechnológie.

Vysokoškolské vzdelanie III. stupeň, biotechnológie a molekulárna biológia

Contact Lucia Pánčiová