Rodilý mluvčí nabízí doučování ruštiny

afternoon, evening

Yes

Yes

250
Jsem rodilý mluvčí ruštiny a mám vysokoškolské filologické vzdělání (FF MU). Nabízím doučování ruštiny, a to osobně i přes Skype. Součástí výuky je i seznámení s reáliemi a kulturními zajímavostmi (současného) Ruska. Obtížnost a intenzita výuky vychází z potřeb a cílů studenta.

Mgr. (obecná jazykověda, FF MU)

Contact Anton Poludněv