Doučování matematiky, fyziky během školního roku

morning, afternoon, evening, weekend

Yes

Yes

200
Nabízím doučování matematiky a fyziky pro ZS a SŠ a VŠ, rovněž připravuji studenty na přijímací zkoušky nebo ke státní maturitě. Jsem studentem VS a mám s doučováním již několikaleté zkušenosti. Možnost doučování jak průběžně, tak jako příprava k maturitě či nárazově na testy.

absolvent MFF UK, současně student postgraduálního studia

Contact Milan Zvarovec