Čínsky jazyk

Yes
Vyučujem čínsky jazyk - hovorenú reč aj znaky. Výučba možná individuálna alebo prostrdeníctvom skype (online)

Som absolvent odboru Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Fif UK v Bratislave. Prax cca 3 roky. Materiály k výučbe poskytujem ja.

Contact Michal Slamka