Doučovanie nemeckého jazyka

morning, afternoon, evening

Yes

Yes

Yes

10

0907413502
Nemčine sa aktívne venujem ak nerátam jej štúdium na vysokej škole už takmer 13 rokov. 11 rokov som ju vyučoval na viacerých stredných školách. Učím aj dospelých v jazykovej škole.

Ponúkam:

- doučovanie žiakov a študentov
- prípravu študentov na maturitné skúšky
- konverzačné hodiny
- výučbu všeobecnej nemčiny aj pre dospelých

Poskytujem krátkodobé doučovanie, ale aj dlhodobejšiu spoluprácu. Je možná aj výučba cez Skype či Messenger.

Contact Peter Lisoň