Profesionálny a neformálny prístup k výuke.

morning, afternoon, evening, weekend

Yes

Yes

Yes

10
Som absolventom Milánskej univerziity v odbore zoológia a Birkbeck univerzity v Londýne v odbore analytická biológia. Momentálne som PhD študent na UPJŠ v Košiciach. S doučovaním mám dlhoroćnú prax. Možnosť doučovanie aj cez skype.

Contact Mario Pikalik