Vynikajúca slovenčina

Yes

10
Som magisterka slovenského jazyka a literatúry s dvojročnou praxou učenia, ponúkam doučovanie slovenčiny - všetky úrovne, aj pre cudzincov, vyučujem
u mňa doma.

Teším sa na vás!

10 eur/vyučovacia hod.

Contact Soňa Ferencová