Doučování matematiky

afternoon, evening, weekend

Yes

Yes

250
individuální doučování v Mostě nebo v Lounech, možné i skupinové, k dispozici je učebna se smart tabulí a projektorem.
Výuku zajišťuje středoškolský učitel s mnohaletou praxí, možná domluva po skype kdekoliv. Bližší info na webových stránkách: doucovanimatematiky.tode.cz

VŠ UJEP PF Ústí nad Labem, VŠCHT Praha

Contact Antonín Rollinger