Find talented tutors nearby

or

Inspirational learning

Bringing together a community of tutors from many fields to help you study.

Find the perfect tutor for you

With filtering by subject, location and more, you'll be able to find a tutor with the right skills to help.

Meet in-home or online

Meet where it's convenient for you - your home, a library, a coffee shop, etc.

Recently posted tutors

Denisa Chládková

Španělský jazyk/ español

Jsem studentkou VŠ se zaměřením na španělský jazyk. Ve Španělsku jsem žila i pracovala, a moje šj je nyní na bilingvní úrovni. Mám diplom DE...
Aďa Powwer

Lektorka, pedagóg, Asistentka učiteľa kvalitné doučovanie

Douči znevýhodnených žiakov ZŠ všetky predmety dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia pomôžem pri domácich úlohách , Matematika, Slovenský jazyk, ...
Viktória Kohutiarová

Doučovanie anglického jazyka a chémie

Študujem už tretí rok učiteľstvo angličtiny a chémie na Trnavskej univerzite. Už od prvého ročníka doučujem a mám pozitívne odozvy (zlepšeni...
Veronika Štefancová

doučím angličtinu, francúzštinu, matematiku

Navštevujem francúzske bilingválne gymnázium v Trenčíne, kde mám okrem vysokej úrovne francúzskeho jazyka (B2-C1) a anglického jazyka zamera...
Soňa Ďuračková

Angličtina HRAVO :)

Som študentkou na Pedagogickej fakulte UK odbor Anglický jazyk a psychológia. Doučujem hravou formou najmä deti (žiakov ZŠ), ktoré sa chcú ...