Doučování matematiky, fyziky a dalších přírodovědných předmětů

dopoledne, odpoledne, večer, víkend

Ano

Ano

320
Jsem mladá učitelka s 10-letou praxí a se zkušenostmi s výukou na gymnáziu a SŠ v Praze i Kolíně a také na PedF UK Praha.
Mám dlouhodobé zkušenosti s doučováním a dle dohody je možná pravidelná či jen nárazová příprava na dílčí písemné zkoušky ve škole, na přijímací zkoušky na SŠ i VŠ, výuka zaměřená na úspěšné složení reparátů, příprava na státní i školní maturitu, na VŠ zkoušky apod.
Vysoká úspěšnost studentů a markantní zlepšení prospěchu u cca 90% doučovaných.
Vyučované obory: matematika, biologie, chemie, ekologie, fyzika, český jazyk, obecná školní příprava

MFF a PřF UK Praha - magisterské studium (titul Mgr.) a rigorózní zkouška (titul RNDr.)

Kontaktovat RNDr. Lenka Felixová