Konverzace a výuka NJ i přes Skype

dopoledne, odpoledne, večer, víkend

Ano

250
Potřebujete se zlepšit v německé konverzaci? Nabízím soukromé hodiny osobně, ale především přes Skype. Studuji v posledním semestru obor učitelství NJ na PdF MU, vlastním 2 certifikáty C2 s doučováním mám několikaleté zkušenosti. Se studenty se připravujeme i na certifikáty úrovně A2 - B2.

Pdf MU, Překladatelská a tlumočnická státnice (C2)

Kontaktovat Lucie Borkovcová