Chémia, Fyzika

Ano

10
Som učiteľ. Doučujem na rôznych úrovniach, podľa dohody. Príprava na maturitu, prijímačky na medicínu, farmáciu, veterinu, výklad, diskusia, riešenie príkladov, testových úloh, opakovanie na písomky. Jednorazové aj dlhodobé doučovania. Príprava na komisionálne skúšky, zápočty.

Kontaktovat Marek Matuška