Doučím angličtinu Zš,Sš,Vš...

dopoledne, odpoledne, večer, víkend

Ano

Ano

7
všetky úrovne aj konverzácie,Mám absolvovaný pobyt v zahraničí, prax vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole a 10 ročnú prax v doučovaniach.Som absolventkou vysokoškolského štúdia so zameraním na anglický jazyk a literatúru.

štátna jazyková skúška základná a všeobecná , štúdium anglického jazyka na Vš.

Kontaktovat Marion G.