Individuální výukou k vyššímu vzdělání - ZŠ/SŠ/VŠ

dopoledne, večer, víkend

Ano

150
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

Charles F. Browne

Jsem absolventka uměleckého oboru FF Univerzity Palackého s osvědčením o pedagogickém minimu. Mám sedmiletou pedagogickou praxi v oborech žurnalistika a základy společenských věd - příprava na Scio testy (spolupracuji s renomovanými vzdělávacími agenturami). Pátým rokem rovněž soukromě doučuji angličtinu (úroveň – začátečník/mírně pokročilý/středně pokročilý) a jazyk český (mj. připravuji zájemce na zkoušky přijímací či maturitní).

Při výuce kladu důraz primárně na individuální potřeby studentů, koncept výuky vždy plně podřizuji požadavkům svých klientů.

Samotné doučování probíhá především přes skype, eventuálně dle domluvy.

Vysokoškolské vzdělání - Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Pedagogické minimum

Kontaktovat Mgr. Andrea Fantová