Matematika nejen k maturitě

dopoledne, odpoledne, večer, víkend

200

+420 605 48 58 96
Nabízím kvalitní a komplexní doučování matematiky na úrovni SŠ, včetně přípravy na reparáty, maturitu, SCIO testy či přijímací zkoušky na VŠ. Výuka v Olomouci, časy jednotlivých lekcí po dohodě se studentem.

Magisterský titul PřF UP Olomouc, obor učitelství M - Dg, praxe v soukromé výuce 20 let

Kontaktovat Helena Ošťádalová